Photographer

Fine art/portrait freelance photographer.

Photo Sessions

My domain is mostly portraits of women, men, families and children. I also focus on promo photography or creating customized photographic images. I do not differentiate between people, everyone is beautiful. If you are interested in another style of photography feel free to contact me.


Mojí doménou jsou převážně portréty žen, mužů, rodin i dětí. Zaměřuji se i na promo fotografie, či vytváření fotografických obrazů na míru. Mezi lidmi nedělám rozdíly, každý člověk je krásný. V případě zájmu i o jiný styl focení mne prosím kontaktujte s dotazem.

Location

Most of my photo shoots takes place in the natural locality Tichá Šárka located in Prague 6. If requested, it is possible to arrange photo shoots in another location or at the client's home. 
Focení probíhá v přírodní lokalitě Tichá Šárka nacházející se v Praze 6. V případě zájmu je možné se domluvit na jiné lokalitě či u klienta doma. 

Terms

The photos are adjusted according to the photographer and the client agrees that the selection of photos is left purely to the photographer. Thumbnails of unedited photos are not sent to the client by the photographer. Selected photographs are approved by the photographer and the client electronically. Photos will be sent in electronic form.

Fotografie jsou upravené dle fotografa a klient souhlasí s tím, že výběr fotografií je přenechán čistě na fotografovi. Náhledy neupravených fotografií fotograf klientovi nezasílá. Vybrané fotografie odsouhlasuje fotograf s klientem elektronicky. Fotografie budou zaslány v elektronické podobě. 

Mobirise

My Story

Art/Portrait Photography

I fulfilled my dream of starting to take photos at the end of 2016, when I started learning with my first SLR camera. I wanted to show the beauty of a loved friend who did not believe it at the time. The beauty that comes from each of us without even realizing it. That is why it is essential for me to show the beauty of the photographed person in the most natural form and in perfect daylight.

Svůj sen začít fotit jsem si splnila až ke konci roku 2016, kdy jsem se začínala učit se svoji první zrcadlovkou. Chtěla jsem ukázat krásu milovaného člověka, který tomu v té době nevěřil. Tu krásu a přirozenost, která vychází z každého z nás, aniž by si to člověk vůbec uvědomoval. Proto je pro mě zásadní ukázat krásu fotografovaného na fotografii v té nejpřirozenější formě a v dokonalém denním světle.

Contact me